fbpx

A karma törvényei

A “karma” szanszkrit eredetű szó, önmagában cselekvést jelent.

Az egész Világmindenség egy folyamatos létezés és cselekvés, ami megmásíthatatlanul összefügg egymással.

Minden esemény egy ezt megelőző ok következménye, amely egyben oka is az elkövetkezendő eseményeknek.

Ebben az aspektusban egy állandó láncolatot látunk, amelyben nincsenek véletlenek, amelyben nincs véletlen gondolatunk, vagy érzelmünk, cselekedetünk, hanem minden, ami a mi múltunkból ered, hatással van a jövőnkre.

Az ember minden létrehozott gondolata megjelenik saját belső világában, ha ez jó, az ember belső jellemét építi, és saját eljövendő sorsának erős építőkövét helyezi le.

“A negatív gondolatok ugyanilyen erősek, csak azok olyan romboló erőt képviselnek, amellyel az ember az elkövetkezendő eseményekben kénytelen lesz szembe nézni, és viselni az általa megalkotottnak a következményeit. Az ember saját belső életének, gondolatainak megváltoztatásával, cselekedeteinek tudatosabbá tételével, figyelemmel, és türelemmel sikeresen dolgozhat a karma javításán mindegyik életében. Minden tett, sőt minden gondolat hallhatatlan és kitörölhetetlen. Minden tett és gondolat csak arra vár, hogy egy ellentétes gondolat vagy tett bekövetkezzék, mert csak így jöhet létre a harmónia az életünkben.”

Véletlen nincs. Minden esemény egy megelőző okhoz és egy következő eredményhez kapcsolódik, minden gondolat, tett és körülmény okozati összefüggésben áll a múlttal, és okozatilag befolyásolja a jövendőt.
 
A karma tehát az okszerűség, az ok és okozat.
 
Ezek az erők – minőségileg és mennyiségileg múlt tevékenységének eredményei – okokká válnak, és mindegyik a saját világában útnak indítva, magára és másokra bizonyos határokat szabva hatással vannak.
Mivel a karma kérdése nagyon bonyolult, osztályoznunk kell az anyagot, hogy részleteiben tanulmányozhassuk.
A mindennapi életben az ember háromféle energiát áraszt ki magából a három világ szerint, amelyben tartózkodik: mentális energiáit a mentális síkra, ami a gondolatnak nevezett okokat hozza ott létre, vágy-energiát az asztrális síkra, ami a vágynak nevezett okokat hozza ott létre, és végül a kétféle energia által felkeltett fizikai energiát, amely a fizikai síkra hat, és a cselekedeteknek nevezett okokat hozza létre.

Többféle karmát különböztetünk meg:

 
–      érett karma
–      rejtett karma
–      születendő karma
–      csoport karma
–      bevállalt karma
 
Érett karma:
Vagyis az olyan karma, amelyik a jelen életben elkerülhetetlen eseményekként következik be, a választás szabadsága a múltban volt, már megtörtént. Az okok, amelyeket folyamatosan teremtettünk meg gondolatainkkal, vágyainkkal és tetteinkkel, annyira ellentétesek, hogy nem jöhetnek létre és nem valósulhatnak meg egy időben, következésképpen az ember karmájának csak egy részét tudja kioltani, ugyanabban a testet öltésben. Az okok, amelyeket az ember korábbi megtestesüléseiben idézett elő, meghatározzák: a földi élet hosszát, fizikai teste sajátosságait, pozitív és negatív jellemzőit, a rokonok barátok és ellenségek kiválasztását, sikereket, gondokat stb.
Az érett karma nagyrészt tettekben nyilvánul meg, az emberi szabad akarat hozta létre azokat a korlátokat, amelyeket az ember sorsnak nevez. Korlátozta magát, régi gondolataival, elszalasztott lehetőségekkel, hibás tettekkel, értelmetlen elõítéletekkel. Mindannak a felismerése, hogy a jelen szenvedései a múltban elkövetett tettek következményei, tehát saját maga által létrehozott karma, tudatára ébred, hogy a bilincsek maguktól lehulljanak.
 
Rejtett karma:
Minden ok közvetlenül akarja hatását kifejteni. A rejtett karma nagy lehetőségeket nyújt, hogy változtassuk saját karmánk negatív megnyilvánulásaiban. Felismerve saját konkrét negatív tulajdonságunkat, elemezve ennek okait és megnyilvánulásait saját magunkban, egy nagy lépés előre, hogy a negatív rossz energiákat megsemmisítsük.
 
Születendő karma:
Az a karma, amely most készül, és okát szolgáltatja a bekövetkezendő eseményeknek és jellemüknek. A jelen gondolataink, vágyaink, tetteink által keletkezik. A tudatosan karmáját építő ember, gondolatainak teljességgel ura kell, hogy legyen, sohasem cselekedhet hangulata alapján. Az ilyen akarat képes saját karmáját kioltani, és ezzel megváltoztatja a rejtett karmát is.
Ha összesítjük mindazt, amit átélünk gondolatainkban, érzéseinkben, és véghezvittünk a nap folyamán, eredményként a napi karmánkban sok jó és hibás dolog is lesz. Az ember egyetlen jó cselekedete sem vész el, mindegyik elnyel a karmikus adósságból egy adott részt.
Az igazság megismerésében és az akarat fejlesztésében van az az erő, amely megszabadíthatja az embert a karma hatalma alól.
 
Csoport karma:
A lelkek csoportokba gyülekezése, ezekből családokat, kasztokat, nemzeteket, fajokat létrehozva, újabb zavaró elemeket hoz be a karmikus következményeibe.
Az ember beleszületését egy bizonyos nemzetbe a fejlődés általános alapelvei és pillanatnyi tulajdonságai befolyásolják. Természetesen csak annyira fog osztozni a jó vagy a rossz sorsban, amennyire ez az egyén fejlõdését érinti.
A családi kapcsolat személyesebb jellegű, és azok, akik között szoros ragaszkodás kötelékei szövődnek egy életen belül, hajlamosak arra, hogy újra egyazon család tagjaiként jöjjenek össze. Néha ezek a kötelékek nagyon kitartóan, életről életre felélednek, és két egyén sorsa rendkívül közvetlenül szövődik egymásba a sorozatos inkarnációkban.
Van a csoport karmának még egy szempontja, amelyről kell még néhány alkalmas szót mondani. – Az ember gondolatainak és tetteinek, valamint külső természeti jellegének viszonyáról. Mi hozzuk létre az okokat, a gondolataink formáival, amelyek ellenállhatatlanul vonzódnak egymáshoz, majd visszahatnak azokra, akik ezeket az okokat létrehozták, legyenek azok egyszerû gondolkodók, vagy akik gonoszságokon törik a fejüket. Tehát amikor az emberek nagyszámú rosszindulatú, romboló természetű gondolatformát hoznak létre, és amikor ezek összegyűlnek az asztrális síkon, energiájuk kicsapódhat, és le is csapódik az anyagi síkon, ami csoport karmaként hull vissza a felidézőre, és széles rombolást okoz. Ilyen pl. a romboló természeti katasztrófák, háborúk, forradalmak, társadalmi zavargások, bűnözés, járványos megbetegedések, tragikus csoportos balesetek, és a gyilkosság is.
 
Bevállalt életkarma:
Mivel a karmikus feladataink ledolgozása által, a fejlõdésünk egy magasabb szintre lép, ezáltal az ember a szabad akarat lehetőségével élve, és a mihamarabbi fejlődés érdekében, még a leszületése előtt bevállalhat bizonyos karmát is. Ilyen pl.a bevállalt csoport karma, repülőgép szerencsétlenségek áldozatai, természeti katasztrófák áldozatai stb.
Azok az emberek, akik életben maradtak, vagy nem vállalták be, vagy pedig mentességet kértek és kaptak a bevállalt karmájuk alól. Ezt természetesen nem kifejezetten tudatosan értendő, történhetett ez a tudatalattiban is. Itt is látható, hogy az univerzum mennyire igazságos, és nem az a célja, hogy az embereket büntesse és szenvedni lássa, hiszen az emberi faj a boldogságra teremtődött.  A mi magunk tettei, cselekedetei tették a fizikai életet olyanná, amilyen.

 /Annie Besant mûvei alapján/